Dodaci za karte svijeta

Imamo dodatke za drvene zidne karte svijeta kao što su pribadače u vidu državnih zastava, znamenitih spomenika, posebnih događaja i dr.