Magnetne kuglice Neocube

Magnetne kuglice Neocube sastoje se od 216 pojedinačnih visokoenergetskih magneta od rijetkih zemnih metala. Ove kuglice nalik na molekule fulerena (buckyballs) mogu se spajati i preraspoređivati tako da formiraju mnoštvo raznih oblika.