Sa nama zaista obavljate sigurnu kupovinu!

Sa nama zaista obavljate sigurnu kupovinu!

Online e-trgovina COOL-MANIA.com je dobila sertifikat znaka kvaliteta - SAEC Certificate - Sigurna kupovina (od 18. 01. 2011.) kao garanciju pouzdanosti i sigurnosti za sve svoje klijente i posetioce. Ova e-trgovina doprinosi povećanju kredibiliteta načina prodaje proizvoda putem e-trgovine u očima javnosti.

Cool-mania.com je postao član elitne grupe online prodavnica ne samo u srednjoj Evropi.

Procesom sertifikacije su potvrđeni navedeni uslovi za njeno dobijanje, od kojih biramo:

  • sadržaj Opštih uslova poslovanja
  • privatnost ličnih podataka
  • potrebne informacije o robi, proizvodima, cijeni, operateru, mogućnostima kontakta
  • potpunost i tačnost datih informacija
  • proces narudžbe, brzinu i način obrade narudžbi
  • reklamacija i uslovi isporuke
  • i drugi...


Spisak certificiranih online e-trgovina možete vidjeti ovdje odnosno na početnoj stranici SLOVAČKOG UDRUŽENJA ZA ELEKTRONIČKU TRGOVINU kao najvišeg državnog organa u oblasti elektronske trgovine.


SAEC CERTIFIKAT Sigurna kupovina:

sertifikat o sigurnoj kupovini