Dobili smo: Sertifikat kvaliteta EN ISO 9001:2008

Media Leaders doo posjeduje međunarodno priznati sertifikat sistema upravljanja kvalitetom CMS EN ISO 9001:2008

Među glavne ciljeve Leaders Media doo spada postizanje najvišeg nivoa kvaliteta usluga za korisnike. Fokusiramo se na kontinuirano unapređenje aktivnosti naše organizacije i dosljedno radimo na postizanju naših ciljeva u oblasti kvaliteta proizvoda i usluga i ispunjavanja međunarodnih standarda kvaliteta. Rezultat naših napora je prepoznavanje kvaliteta pruženih usluga ne samo na internet prodavnicama kojima upravlja Media Leaders doo između kupaca i dobijanje međunarodno priznatog sertifikata kvaliteta. Zadovoljstvo naših kupaca i svih zainteresovanih strana je osnovna pretpostavka našeg dugoročnog uspeha.

EN ISO 9001:2008 utvrđuje zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom, kada organizacija treba da pokaže svoju sposobnost da dosljedno obezbjeđuje proizvode koji ispunjavaju zahtjeve kupaca i fokusira se na povećanje zadovoljstva kupaca kroz efikasnu primjenu sistema, uključujući procese za postići kontinuirano poboljšanje ovog sistema. Svi zahtjevi ovog međunarodnog standarda općenito su primjenjivi na bilo koju organizaciju, bez obzira na njen tip, veličinu i vrstu proizvoda koje pružaju.

Certifikat potvrđuje da je sistem kvaliteta Media Leaders doo u skladu sa zahtjevima sistema kvaliteta EN ISO 9001:2008

iso certifikat